Slovensko English

 

 

 

 

 

X. Slovenski simpozij o kilah z mednarodno udeležbo

S poudarkom na robotski in minimalno invazivnih tehnikah, Petek, 24. november 2023
 

Več informacij, registracija in oddaja prispevkov na: https://simpozij.hernia.si/

 


 

 

 

 

 

IX. Slovenski simpozij o kilah z mednarodno udeležbo
IX. Slovenian Symposium on Hernias with International Participation

 
 
Glavna tema / Main Topic
 
 
Laparoskopska oskrba ventralnih kil in diastaze rektusov
Laparoscopic repair of ventral hernias and rectus diastasis
 
 
Organizatorja: UKC Maribor in Herniološko združenje Slovenije
Organizers: University Medical Center Maribor and Slovenian Hernia Society
 
 
Termin: petek, 23. oktober 2020
Date: Friday, October 23, 2020
 
Kraj srečanja: UKC Maribor, Predavalnica Oddelka za onkologijo (2. nadstropje), Ljubljanska ul. 5, 2000 Maribor
Venue: UKC Maribor, Lecture Hall of the Dept. of Oncology (2nd floor),
Ljubljanska ul. 5, 2000 Maribor
 

 

Prijava/Application:  

 


Prijava/Application: www.ukc-mb.si (strokovna srečanja)
 
Kotizacija/Registration Fee: 100,00 eur za zdravnike specialiste
                                   80,00 eur za zdravnike specializante
                               Študenti in upokojeni zdravniki so kotizacije oproščeni
Zdravniška zbornica Slovenije bo priznala udeležbo kot strokovno izpopolnjevanje za podaljšanje licence.
 
Dodatne strokovne informacije /Additional expert information:
e-naslov: info@hernia.si
Splošne informacije / General information:
Center za odnose z javnostmi in marketing/ Center for PR and marketing:
Rebeka Gerlič, univ. dipl. ekon.
e-naslov: rebeka.gerlic@ukc-mb.si / telefon: 02 321-28-13

 


Strokovni program / Scientific program


 
08:00 €“ 08:05 Prof. dr. Stojan Potrč, dr. med. €“ Pozdravna beseda / Welcome
 
08:05 €“ 08:15 Asist. dr. J. Gorjanc, dr. med. €“ Uvod / Introduction
 
08:30 €“ 09:00 Doc. dr. Gernot Köhler, dr. med. €“ Laparoskopske operacije ventralnih kil €“
pregled področja / Laparoscopic repair of ventral hernias €“ an overview 
 
09:00 €“ 09:30 Doc. dr. Alessandro Carrara: Laparoskopska korekcija diastaze premih
trebušnih mišic €“ pregled področja / Laparoscopic rectus diastasis repair €“ an overview
 
09:30 €“ 09:45 Diskusija obeh plenarnih predavanj / Discussion for both plenary lectures
 
09:45 €“ 10:15 Odmor za kavo / Coffee Break
 
10:15 €“ 10:35 Doc. dr. Gernot Köhler: eTEP pri ventralni kili (video predavanje) /
eTEP for ventral hernias (video session)
 
10:35 €“ 10:55 Doc. dr. Alessandro Carrara: THT (video predavanje €“ delavnica) / THT (video session €“ workshop)
 
10:55 €“ 11:15 Diskusija obeh plenarnih predavanj / Discussion for both plenary lectures
 
11:15 €“ 11:30 Asist. dr. Jurij Gorjanc, dr. med.: Separacija komponent pri velikih kilah €“kdaj in kako? / Component separation in giant hernias €“ when & how? 
 
11:30 €“ 11:45 Asist. Tomaž Jakomin, dr. med.: Ali je »sublay« pri incizijskih kilah v Sloveniji že standard? / Has »sublay« become a standard procedure for incisional hernias in Slovenia yet?
 
11:45 €“ 12:00 Asist. Marko Hazabent, dr. med.: Indikacije za IPOM pri pooperativnih kilah / Indications for IPOM in incisional hernias
 
12:00 €“ 12:15 Asist. dr. Tatjana Gelebeševa Mateska, dr. med.:
Smernice za oskrbo popkovnih in epigastričnih kil / Umbilical and epigastric hernias repair guidelines
 
12:15 €“ 12:45 Diskusija / Discussion
 
13:00 €“ 14:30 Kosilo / Lunch
 
14:30 €“ 16:30 Predavanja na podlagi poslanih izvlečkov posameznih bolnišnic / Lectures
selected from submitted abstracts from different hospitals
 
16:30 €“ 17:00 Diskusija, analiza simpozija / Discussion, symposium analysis
 
 
Uradna jezika simpozija: slovenščina in angleščina
Official languages of the Symposium: English and Slovenian


 

Navodila za avtorje

 Navodila za avtorje

 

 

 

 


PRETEKLA IZOBRAŽEVANJA

 

Basel 24.-25. oktober 2019


!!! SPECIALIZANTI SO OPROŠČENI KOTIZACIJE !!! 


Application for European Hernia Society Clinical Research Grant 2019

 

Application for European Hernia Society Travel Grant 2019

 

THE EHS ADVISORY BOARD FOR CONGRESS 
Sponzorji

 Zlati sponzor

   

  
 
 


 
 
 


  

 

 

  

 

Copyright 2010 ©Herniološko združenje Slovenije                                         Koristne povezave |  Kontakt  |   Varstvo podatkov  |     Pravna pojasnilaO avtorjihIzdelava spletnih strani Revolver